Kancelaria

Kancelaria Radców Prawnych Zbigniew Pławecki, Aleksander Żukowski Sp.p.

Kancelaria Radców Prawnych

Nasza kancelaria istnieje na rynku usług prawniczych od 2009 r. Jej powstanie jest efektem przemyślanej decyzji o podjęciu profesjonalnej współpracy opartej na zaufaniu, wiedzy i zaangażowaniu w pracy prawniczej, pozwalającej nam realizować zawodowe plany.

Tak działamy: wspólnie i konsekwentnie.

Taką atmosferę współpracy zapewniamy naszym klientom. Ich problemy inspirują nas do działań. Podejmujemy je rzetelnie, z zaangażowaniem oraz zapewnieniem pełnej bieżącej informacji o przepisach i możliwościach powodzenia przyjętych założeń.

Znajomość prawa i zdolność czynienia z tej wiedzy pożytku dla innych to sztuka. Wirtuozeria. Mamy tego świadomość. Nieustannie doskonalimy swoje umiejętności...

Nasze biuro mieści się w budynku Business Center K1

Usługi

Wspólnicy kancelarii oraz zatrudnieni w kancelarii prawnicy łączą wiedzę, doświadczenie zawodowe i fachowe umiejętności w różnych dziedzinach prawa, zdobyte w czasie wieloletniej praktyki. Życzliwe podejście do problemów naszych klientów połączone z konsekwentnym dążeniem do celu i orientacją na kompleksowe, definitywne rozwiązanie podejmowanych zagadnień, pozwalają nam profesjonalnie reagować na potrzeby tych, którzy zdecydują się skorzystać z pomocy naszej kancelarii. Oferta kancelarii skierowana jest zarówno do klientów instytucjonalnych, w tym przedsiębiorstw, jak i do osób fizycznych.

Sprawy cywilne

Dochodzenie zapłaty należności, regulowanie stanów prawnych nieruchomości, ustanawianie i znoszenie służebności przesyłu, służebności rzeczowych i osobistych, kształtowanie stosunków prawnych stron na mocy zawieranych umów, sprawy związane z porządkiem dziedziczenia, stwierdzaniem nabycia spadku i działem spadku.

Sprawy gospodarcze

Dochodzenie należności między przedsiębiorcami, zakładanie i przekształcanie spółek prawa handlowego, obsługa postępowań rejestrowych, sporządzanie projektów umów handlowych, sporządzanie projektów umów o roboty budowlane, sporządzanie projektów umów o świadczenie usług w obrocie gospodarczym, sporządzanie projektów uchwał wspólników i projektów uchwał organów spółek.

Sprawy rodzinne

W tym alimentacyjne, rozwodowe, separacyjne, sprawy dotyczące regulowania władzy rodzicielskiej, ustanawianie opieki, regulowanie kontaktów z dzieckiem.

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

W tym odwołania od wypowiedzenia umów o pracę, dochodzenia zapłaty wynagrodzenia i innych roszczeń pracowniczych.

Sprawy administracyjne

Dotyczące wszelkich zagadnień rozstrzyganych w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej,

Porady i kompleksowa pomoc prawna w trudnych sytuacjach

Skontaktuj się z nami

Zespół

Atutem naszej kancelarii są ludzie. Starannie dobrany, zaangażowany zespół tworzą prawnicy i pracownicy sekretariatu. Wszyscy mamy wspólny cel: profesjonalnie świadczyć pomoc prawną naszym klientom. Nadto zespół stale współpracuje z kilkoma radcami prawnymi i aplikantami radcowskimi.

Zbigniew Pławecki

radca prawny, wspólnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1994 r.), ukończył aplikację sądową, od początku zawodowej drogi związany z samorządem terytorialnym, specjalizuje się w prawie samorządu terytorialnego, jest współautorem komentarza do ustawy o samorządzie gminnym. Od roku 2005 wykonuje zawód radcy prawnego, jako członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Aleksander Żukowski

radca prawny, wspólnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1998 r.), ukończył aplikację prokuratorską (2002 r.), w latach 1999-2009 związany zawodowo z Prokuraturą Rejonową w Rybniku, gdzie przeszedł kolejne szczeble zawodowej drogi od aplikanta do prokuratora; specjalizował się w problematyce administracyjnej, cywilistycznej związanej z ochroną praw ofiar przestępstw; od 2009r. wykonuje zawód radcy prawnego, jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i administracyjnym.

Emilia Bluszcz

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (2010 r.). Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (od 2014 r.). Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, prawie zamówień publicznych. Z Kancelarią Radców Prawnych Z. Pławecki, A. Żukowski sp. p. związana od 2011 r.

Iwona Kaczmarczyk

sekretarka

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończyła kierunek marketing i zarządzanie na Wydziale Organizacji i Zarządzania (2005 r.). W latach 2007-2012 pracowała w Powiatowym Inspektporacie Nadzoru Budowlanego w Rybniku, początkowo jako stażysta, następnie jako referent. Od 2013 r. pracuje w Kancelarii Radców Prawnych Z. Pławecki, A. Żukowski Sp.p. w Rybniku, gdzie odpowiada za kontakty z klientami i prowadzenie sekretariatu. Posiada doświadczenie oraz profesjonalne umiejętności w zakresie obsługi biura kancelarii. Kieruje pracami adminstracyjnymi, prowadzi terminarz spotkań i zapewnia prawidłowy obieg dokumentów.

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych Z. Pławecki A. Żukowski Sp.p.

ul. 3 Maja 30
44-200 Rybnik

Budynek Business Center K1

NIP: 6423107197
REGON: 241318379

Formularz kontaktowy